لوبیا آسیاب جرش
download.ghaemiyeh

mimetypeMETA-INF/container.xml1.0 urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container content.opf application/oebps-package+xml 9338-F-13920919-futohulbaldan_split_000 ...

download.ghbook.ir

mimetypeMETA-INF/container.xml1.0 urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container content.opf application/oebps-package+xml 4906-F-13910606-vijegihaye-imam-sadegh ...
mimetypeMETA-INF/container.xmlurn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container 1.0 OPS/epb.opf application/oebps-package+xml OPS/item3.xml ...
dl.mihanebook

... گوید غار را به لغت پارسی ده مست سنگ گویند و دانه های او به اندازهء لوبیا بود و برگ سپید باشد.إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بنا!